Waterval CVO

Die Waterval CVO skool is gelee in die beeldskone Watervalsrivierpas naby Burgersfort. Tans het ons omtrent 50 leerlinge en 10 onderwysers.

Branch Logo

Welkom

Welkom by die webwerf van die Waterval CVO Skool.

Waaroor gaan CVO?

Dit gebeur dikwels in vandag se veeleisende, sekulre wreld, dat ons ons kinders as vanselfsprekend beskou. Hulle is maar net daar. Onderwys, wat een van die fundamentele aspekte van hulle opvoeding is, word dikwels as die regering se verantwoordelikheid beskou. Daarmee is niks verkeerd as almal dieselfde waardes, geloofsoortuigings en ideale vir u kind nastreef nie.
Indien die regering egter nie n christelike grondslag het nie, of onderwys as ideologiese gereedskap gebruik, kan die onderwys wat die regering bied, uiters negatiewe gevolge inhou vir u kind. Om hierdie rede is die Beweging vir Christelike Volkseie Onderwys (BCVO) in 1994 in die lewe geroep as n alternatief vir staatsonderwys. Verbondsouers neem dus self verantwoordelikheid om die doopbelofte ( onderrig in die leer van die Bybel) na te kom.
Alhoewel deel van die privaatskool omgewing, is die BCVO nie gerig op winsbejag nie. Dit maak dit moontlik vir lidskole om, ten spyte van harde ekonomiese werklikhede, n bekostigbare privaat alternatief daar te stel.
Die verskil in die lewe en toekoms van u Godgegewe geskenk en belangrikste prioriteit, kan egter nie in geld gemeet word nie!

Deelname

Die onlangse geskiedenis het dan ook gewys dat dit nie net op akademiese gebied is waar ons leerlinge ‘n voorsprong geniet nie. Omdat ons lidskole as ‘n verlengstuk van die gereformeerde ouerhuis dien, is die gebalanseerde opvoeding sigbaar in hul lewens en maak dit hulle uiters gesog in die beroepswêreld.

Voordele

Die BCVO beskik oor die enigste Afrikaanse, onafhanklike, geregistreerde eksamenliggaam in die land. Die kurrikulum word dan ook so saamgestel dat dit nie net aan minimum statutêre kwaliteitvereistes voldoen nie, maar met respek erken word deur die land se voorste universiteite, technikons en kolleges. Sodoende verkry ons kinders toegang tot die internasionale- en beroepswêreld.
‘n Besondere voordeel van ons lidskole is die individuele aandag wat leerlinge kry as gevolg van die struktuur in CVO-skole. Die verhoudings tussen onderwyser/kind, ouer/jonger kinders en kameraadskap tussen ouer/onderwyser,is uniek aan ons skole. Ander droom net daarvan.
Dit is ook sigbaar op sport en kultuurgebied waar nie net die hoogs begaafdes al die aandag kry nie, maar almal die geleentheid kry om deel te neem en sodoende die nodige selfvertroue ontwikkel.
Lidskole neem, binne volkseie kultuurverband, op streeks- en landwye vlak deel aan sportsoorte soos rugby, netbal, atletiek, krieket,landloop,skaak ens. Op kultuur gebied bou aktiwiteite soos prosa, poësie, musiek, drama en redenaarskompetisies op via streeksverband na ‘n landswye gala – aand.

Voorwaardes

Christelike waardes & Afrikaans sprekend

FACEBOOK